Projekt przebudowy wiaduktu drogowego wraz z dojazdami w ciągu ulicy Słonecznej w Grzegorzewicach

Przedmiot inwestycji: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Słonecznej od km 0+705,07 do km 1+018,58 w miejscowości Grzegorzewice, gmina Żabia Wola”.

Inwestor: Wójt Gmina Żabia Wola

Podstawowe parametry techniczne wiaduktu:

 • nośność wiaduktu – Kl. III wg DIN 1072 lub Normatyw-1945r
 • całkowita długość obiektu – 34,50 m
 • rozpiętość teoretyczna przęseł – Lt= 8,50m + 17,50m + 8,50m
 • szerokość obiektu – 8,40m (jezdnia: 7,0m ; gzyms z poręczami 2x 0,70m)

W rejonie planowanej inwestycji zaprojektowano:

 • rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni,
 • wymianę konstrukcji jezdni wiaduktu oraz dojazdów
 • wybudowanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poboczami,
 • wybudowanie gzymsów,
 • poprawę odwodnienia obiektu poprzez utworzenie ścieków przy krawężnikowych oraz prefabrykowanych cieków skarpowych,
 • rekultywację zieleńców
 • umocnienie stożków przypodporowych po obu stronach wiaduktu