O firmie

Zajmujemy się szerokim zakresem projektów inżynierskich, w tym projektowaniem dróg, ulic, sieci sanitarnych, teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz obiektów inżynierskich. Współczesna infrastruktura wymaga wysokiej jakości projektów, które uwzględniają zarówno wymagania użytkowników, jak i zasady bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Projektowanie dróg i ulic jest ważnym elementem infrastruktury transportowej, a realizacja projektów drogowych wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak ruch drogowy, bezpieczeństwo, funkcjonalność i ekonomia. Projektowanie sieci sanitarnych i teletechnicznych jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, a także dla zapewnienia szybkiego i niezawodnego dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Posiadamy doświadczenie i wiedzę niezbędną do wykonania projektów na najwyższym poziomie i zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami.

Projektowanie sieci elektroenergetycznych oraz innych obiektów inżynierskich wymaga szczegółowego zaplanowania i wykorzystania nowoczesnych technologii, aby zapewnić efektywną i niezawodną pracę. Wszystkie te dziedziny projektowania są istotne dla rozwoju infrastruktury i funkcjonowania miast oraz obszarów miejskich i wiejskich.

Realizujemy nowatorskie pomiary geodezyjne, które dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, sprawdzą się przy każdym procesie projektowym.

Firma realizuje audyty w związku z posiadaniem odpowiednich uprawnień Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Opracowujemy zarówno klasyczne mapy, jak i zdjęcia lotnicze w formie ortofotomap. To pozwala na dokładne określenie położenia obiektów na terenie oraz analizę warunków przestrzennych w celu opracowania projektów infrastruktury drogowej.

W procesie opracowywania map i ortofotomap firma wykorzystuje najnowsze technologie, takie, jak drony, które pozwalają na precyzyjne i szybkie zbieranie danych z powietrza. Na podstawie tych danych firma realizuje chmury punktów, które pozwalają na opracowanie powierzchni/terenów 3D. Takie rozwiązania umożliwiają dokładne określenie kształtu terenu, co jest niezbędne w procesie projektowania infrastruktury drogowej, budynków oraz innych obiektów.