Projekt na budowę ul. Ziołowej wraz z systemem dróg rowerowych w Żyrardowie

Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej oraz przebudowy ul. Ziołowej w Żyrardowie, w zakresie budowy chodnika, ścieżki rowerowej, parkingu dla rowerów i odwodnienia z remontem nawierzchni jezdni.

Przedmiot inwestycji: „Budowa ul. Ziołowej w Żyrardowie, w zakresie budowy chodnika i odwodnienia z remontem nawierzchni jezdni od km 0+003,70 do 0+444,15”

Inwestor: Miasto Żyrardów

 Parametry techniczne ulicy Ziołowej:

  • kategoria ruchu KR1,
  • poziom wody gruntowej poniżej poziomu przemarzania,
  • głębokość przemarzania hz = 1,0 m p.p