Projekt na budowę ul. Wioślarskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot inwestycji: „Projekt budowy drogi gminnej ulicy Wioślarskiej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Grodzisku Mazowieckim”

Inwestor: Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 Parametry techniczne:

  • poziom wody gruntowej poniżej poziomu przemarzania,
  • głębokość przemarzania hz = 1,0 m p.p.t.
  • grupa nośności podłoża – G4
  • prędkość projektowa: Vp = 30 km/h
  • kategoria terenu: płaski
  • klasa drogi: D (dojazdowa)
  • szerokość drogi: 5,00 m