Projekt na budowę skrzyżowań – typ rondo, na ulicy Tamka i Kopernika w Warszawie

Projekt dotyczy przebudowy jezdni, wykonania nowych warstw nawierzchni jezdni, chodników i parkingów, wyznaczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy oraz dwóch przystanków autobusowych. Wykonania ścieku wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej oraz M. Kopernika. Wykonania wyspy środkowej oraz wyspy rozdzielającej ruch. Wykonania nowych przejść dla pieszych oraz dwóch przystanków autobusowych.

Przedmiot inwestycji: „Projekt budowy ul. M. Kopernika na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Tamka w Warszawie”

Inwestor: ZRiKD w Warszawie

Zakres robót na rondzie (Świętokrzyska – Kopernika):

  • rondo o średnicy 22,00 m,
  • wyspa środkowa o średnicy 9,00 m,
  • jezdnia szerokości 6,50 m,

 Parametry techniczne ulic założone w projekcie:

  • prędkość projektowa Vp=40 km/h
  • klasa drogi – G
  • kategoria ruchu KR3,
  • poziom wody gruntowej poniżej poziomu przemarzania,
  • głębokość przemarzania >1,0 m