Projekt budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 1526W- ul. 3-go Maja z drogą gminną 150959W – ul. Teligi w Grodzisku Mazowieckim z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 1526W- ul. 3-go Maja z drogą gminną 150959W – ul. Teligi w Grodzisku Mazowieckim z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.

Inwestor: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Wyjściowe parametry techniczne do projektowania.

 • Ulica 3-go maja – droga powiatowa klasy Z – zbiorcza
  Prędkość projektowa 40 km/godz.
  Kategoria ruchu KR3
  Odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej
 • Ulica Teligi – droga gminna klasy L – lokalna
  Prędkość projektowa 40 km/godz.
  Kategoria ruchu KR3
  Odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
 • Zaprojektowano:
  Przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni; szerokość pasa ruchu na rondzie; wloty i wyloty jednopasowe; wyspy kanalizujące z azylem dla pieszych od strony ul. Forsycji; wyokrąglenie wlotów ronda; przebudowę istniejących chodników