Ortofotomapa

Ortofotomapa, to obraz złożony z powierzchniowej fotografii lub obrazu satelitarnego, który został skorygowany pod kątem perspektywy i topografii terenu, tak aby obraz był dokładnym odwzorowaniem powierzchni Ziemi. W celu uzyskania ortofotomapy, zdjęcia lotnicze lub satelitarne są poddawane korekcji geometrycznej w celu usunięcia zakrzywienia i przekształcenia w wyniku perspektywy, a także korekcji wysokościowej w celu uwzględnienia zmienności terenu.

Ortofotomapy pomagają przy inwentaryzacji obiektów oraz znacznie ułatwiają rysowanie projektantom.