Numeryczny Model Terenu

Numeryczny Model Terenu (NMT), to model matematyczny, który odzwierciedla topografię terenu na podstawie zbioru pomiarów geodezyjnych lub fotogrametrycznych. W odróżnieniu od ortofotomapy, NMT nie zawiera obrazów powierzchni, ale składa się z zestawu punktów, które odzwierciedlają wysokość terenu w określonych punktach. Pozwala na dokładne odwzorowanie topografii terenu i analizę jego właściwości, takich jak spadki, nachylenia, ukształtowanie i inne.