Chmura punktów

Chmura punktów, to wielomilionowy zbiór punktów stanowiący geometryczną reprezentację skanowanego obiektu. Chmury punktów zazwyczaj są tak gęste, że wydają się one tworzyć powierzchnię ciągłą. W chmurze punktów każdy punkt ma swoje współrzędne x, y i z, co pozwala na dokładne określenie jego położenia w przestrzeni. Na podstawie chmury punktów tworzymy modele 3D, które pozwalają na wizualizację i manipulację obiektami w trójwymiarowej przestrzeni.